Kontakt

Obchod PRINTONER SENEC

Obchodná prevádzka
Mierové Námestie 3
903 01 Senec
Slovensko / Slovakia

mob. 0948 618 281

e-mail: obchod@printoner.sk

Zodpovedný vedúci: R.Kukumberg

Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok: 9:00 – 18:00
Sobota: 9:00 – 12:00
Nedeľa: zatvorené
obedňajšia prestávka: 12:00 – 13:00

Kontakt výroba:
  Meno: R.Kukumberg  
  Tel.: 0948 922 382
  e-mail: printoner@printoner.sk
OBCHOD PRINTONER SENEC
OBCHOD PRINTONER SENEC

Fakturačné údaje

Obchodné meno: PRINTONER, s.r.o.
Sídlo spoločnosti: 1.mája č.45, 902 01 Pezinok

IČO: 44391552
DIČ: 2022694520
IČ DPH: SK2022694520

Obvodný úrad v Bratislava
Obchodný register OS BA 1, vložka č: 54846/B oddiel sro

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľna a.s.
Číslo účtu: 0189980128 / 0900

Permanent link to this article: https://www.printoner.sk/kontakt/

GDPR

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV – INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY V súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných        údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – General Data Protection Regulation (ďalej len GDPR), smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/680, (3) zákonom č. 18/2018 Z.z. – Zákon o ochrane …

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok Ak sa vyskytne pri zakúpení tovaru závada (vada), je kupujúci oprávnený túto závadu v záručnej dobe reklamovať. Kupujúci uplatňuje reklamáciu v predajni, kde tovar zakúpil, osobne u obchodníka, ktorý tovar predal, alebo zaslaním na adresu firmy (zásielky zaslané na dobierku nebudú prijaté). Nákup tovaru musí kupujúci preukázať príslušným dokladom o kúpe, ktorý v kópii …

VOP Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v oblasti predaja tovaru a služieb medzi spoločnosťou PRINTONER, s.r.o. (ďalej len “predávajúci”) a jej obchodnými partnermi (ďalej len “kupujúci”).   Všeobecné ustanovenia Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávka) Práva a povinnosti predávajúceho Práva a povinnosti kupujúceho Dodacie podmienky Kúpna cena Nadobudnutie vlastníctva …