Dezinfekcia Vašej domácnosti bez chémie – germicídna lampa 8W – 30W


Bakteriocidné krátkovlnné žiarenie slúži k účinnej sterilizácií vzduchu, tekutín a povrchov. 
Pevné telesá absorbujú žiarenie na povrchovej vrstve, voda a iné tekutiny sú polopriechodné. 
Dezinfekcia rúšok, telefónov, klúčov a predmetov ktoré bežne používame a chytáme každý deň do rúk 

Dezinfekčná germicídna lampa

8W / 45,- Eur 15W / 65,- Eur 30W / 85,- Eur

Sterilizácia vzduchu a povrchov germicídnymi žiaričmi

Germicídne žiariče sú zariadenia slúžiace na dezinfekciu vzduchu a povrchov, použitím ultrafialového žiarenia (špeciálnej časti žiarenia o vlnovej dĺžke 253,7 nm). Toto žiarenie je schopné veľmi účinne ničiť choroboplodné zárodky vo veľmi širokom rozsahu. Vytvára zdravé prostredie a chráni tak ľudí pred chorobami a možnými infekciami. Ide o doplnkovú, no pri správnom používaní veľmi účinnú dezinfekciu. Dopadajúce žiarenie je homogénne, takže zlikviduje mikroorganizmy aj tam, kde sa dezinfekčné prostriedky neaplikovali. Žiarenie prechádzajúce priestorom môže likvidovať aj mikróby voľne sa pohybujúce vzduchom na časticiach prachu a tak čistiť samotný vzduch.

Oblasť použitia:

Sterilizáciu pomocou UVC žiarenia je možné použiť všade tam, kde sterilizácia klasickou metódou nie je účinná, alebo vzhľadom na prostredie nie je možná. Základné oblasti používania sú napr. v týchto odboroch:

Zdravotníctvo:

Sterilizácia operačných sál, oddelenií, ambulancií a čakární, lekární a laboratórií.

Potravinársky priemysel:

Pri balení a spracovaní mäsa, pri spracovaní mlieka – ožarovanie fólie, balenie za studena do fólie, sterilizácia technologických liniek, ničenie plesní vo vlhkom prostredí, výroba zmrzliny a podobne.

Ostatné:

Farmaceutický priemysel, pracovné priestory, školy, klimatizačné zariadenia, chovateľstvo zvierat a pod.

Spôsoby sterilizácie:

1. Bez prítomnosti ľudí (zvierat) !!! – dezinfekcia povrchov a vzduchu:

V tomto prípade ide o sterilizáciu priamym dopadom žiarenia na povrch predmetov, pričom dochádza k ničeniu mikroorganizmov vo vzduchu aj na povrchu súčasne. Používajú sa žiariče s horúcou katódou, s väčším výkonom a životnosťou 16000 hodín. Svietidlo môže byť umiestené na strope , alebo na stene miestnosti, alebo sa používa mobilné svietidlo.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dobu expozície pre 90% deaktiváciu vybraných mikroorganizmov pri ožiarení zo vzdialenosti 1m podľa výkonu 30W germicídneho žiariča.

Výkon žiariča.   30W 

MikroorganizmusDávka(μW)Expo.MikroorganizmusDávka(μW)Expo.
E koli baktérie vo vzduchu6907 sStreptococcus homolytius216023 s
E koli baktérie vo vode540057 sStreptococcus soecies615064 s
Črevné streptokoky400042 sStreptococcus aureus260027 s
Paratýfové bacily320033 sKvasnice
Senný bacil710074 sPekárenské kvasnice390041 s
Senný bacil spórový12000126 sPivovarské kvasnice330035 s
Baktérie záškrtu337035 sPleseň hlavičková spórová640067 s
Koli baktérie300031 sAsoergillus amsterodami660069 s
Mikrococcus pharoides10000105 sAsoergillus amsterodami600063 s
Neisseria catarrhalis400042 sAspergillus niger1320001382 s
Phytomonas440046 sZelená huba600063 s
Proteus vulgaris264028 sMucor mucedo65000680 s
Pseudomonas seruginosa550058 sMucer racemodus A17000178 s
Pseudomonas fluorescens350037 sMucer racemodus A17000178 s
Styohimurium800084 sPenicillium digitatum44000461 s
Sarcia lutea19700206 sPenicillium expanatu.n13000136 s
Sorratia moreaceus242025 sPenicillium chrysogenum50000523 s
Bacilli dysenterie220023 sPenicillium roaueforti13000136 s
Soirillium rubrum440046 sF. cooularioosis brevicaulis80000837 s
Staphilylococcus epidermidis184019 s

Permanent link to this article: https://www.printoner.sk/dezinfekcia-bez-chemie-germicidna-lampa/